Myoflex

Myoflex je fleksibilni višeslojni izolacioni materijal za nisko-naponske mašine i koristi se u izolaciji utora i faza, a isto tako služi kao zaštita.
Kombinacija poliesterskog filma, poliesterskog filca, Nomex-a, Kapton-a i Samice dopušta kupcu izbor Myoflex proizvoda koji se mogu koristiti u izolacionim sistemima do temperatura od 220 °C.

  • Myoflex LS – prešpan + poliesterski film; termička klasa B;  (na tržištu poznat kao E prešpan ili Teflex)
  • Myoflex PVS – troslojna kombinacija poliester materijala; termička klasa: F
  • Myoflex 2Nx – nomex + poliester film + nomex (x – debljina nomex-a 50-130 mikrona); termička    klasa: F/H
  • Myoflex NKN – nomex + kapton + nomex; termička klasa: H/C (Kombimat M;  t.k. B;  Voltaflex, t.k. B/F;  Isonom NMN, t.k. F;  Isonom NKN, t.k. H)

Isporučuju  se u obliku trake ili folije različitih dimenzija i debljina (folija: 0,08-0,47 x 1.000 mm po 100 m; traka: 0,08-0,45 x 10-25 mm po 50 m).