• Uređaji za izradu namotaja
  • Uređaji za VPI tehnologiju
  • Uređaji za namotavanje elektro-izolacije
  • Uređaji za premotavanje žice
  • Sitni ručni alat
  • Ručne makaze za sječenje provodnika
  • Alati za probijanje limova
  • Ručne kablovske prese
  • Hidraulični alati za presovanje, sječenje, savijanje i bušenje
  • Alati za zatezanje provodnika