Polyglas

Specijalna traka za bandažiranje namotaja rotora i statora. Izrađena je na bazi staklenih vlakana impregniranih sa specijalnom smolom.

Isporučuje se u trakama širine 20, 25 ili 30 mm u termičkoj klasi F i H.

Staklena traka

Traka za bandažiranje namotaja rotora i statora. Izrađuje se od staklenih vlakana, a isporučuje u trakama širine 10, 15, 20, 25, 30 i 35 mm.

Keper i žakonet traka

Traka za bandažiranje namotaja rotora i statora. Izrađuje se od staklenih vlakana, a isporučuje u trakama širine 10, 15, 20, 25, 30 i 35 mm.

Rep šnjura

Specijalno izrađen kanap na bazi poliamida za vezivanje i učvršćenje namotaja glave motora Promjer kanapa je 3, 4 i 5 mm, a isporučuje se u kolutovima po cca. 300 m.